Zoekformulier

Slechts één doelstelling
Deelgenoot.nl heeft slechts één doelstelling: mensen met gezondheidsproblemen ondersteunen
in de communicatie met hun dierbaren. Als je gezondheidsproblemen hebt heb je al voldoende
zorgen en kan Deelgenoot.nl je helpen om  je familieleden en vrienden op de hoogte te houden
van jouw ziekteverloop.

Dagelijks maken veel mensen gebruik van hun Deelgenoot-pagina om hun familie en vrienden
te informeren. Op je gepersonaliseerde Deelgenoot-pagina kun je jouw persoonlijke verhaal
plaatsen en de nieuwste ontwikkelingen van je ziekteverloop melden. Ook kun je op je
Deelgenoot-pagina foto’s zetten en de reacties van je familie en vrienden lezen.  
Steun
Dagelijks bezoeken mensen Deelgenoot-pagina van iemand met gezondheidsproblemen om hen
een hart onder de riem te steken. Zij blijven met Deelgenoot.nl op de hoogte van de ontwikkelingen en geven middels berichten steun.
Besloten
Deelgenoot.nl is alleen toegankelijk met je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Na registratie kun je een Deelgenoot-pagina maken of reageren op een Deelgenoot-pagina. Je moet wel uitgenodigd zijn om een Deelgenoot-pagina van een ander te bekijken.
Deelgenoot.nl heeft duidelijke regels over privacy. Jouw gegevens worden niet aan derden gegeven, ook niet tegen betaling. Jouw informatie is ook niet toegankelijk voor zoekmachines omdat we de site hiervoor hebben afgesloten.
Eenvoudig in gebruik
We proberen de website zo in te richten dat deze makkelijk in gebruik is. Dus geen overbodige toeters en bellen maar vooral doelgerichte functionaliteiten.
Regelmatig praten we met gebruikers zodat we de website nog makkelijker kunnen maken. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt omdat we graag willen dat veel mensen van Deelgenoot.nl gebruik gaan maken.
Deelgenoot.nl
Het idee van Deelgenoot.nl is in 2009 ontstaan nadat de oprichtster zelf ervaren had hoe fijn het kan zijn als je dierbaren je online kunnen steunen. In 2010 is Deelgenoot.nl gelanceerd. Vanaf 2013 is Deelgenoot.nl een erkende stichting met ANBI status. 
Het team van Deelgenoot.nl hoopt hiermee het leven van mensen met gezondheidsproblemen iets te vergemakkelijken!
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Deelgenoot.nl dan kun je je dit aangeven in je profiel op de website.