Zoekformulier

Doneer en help Stichting Deelgenoot

Stichting Deelgenoot verzorgt het platform van Deelgenoot.nl zodat familie en vrienden op de hoogte
blijven tijdens moeilijke tijden. Deze website is en blijft gratis voor alle betrokkenen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door sponsoring en donateurs. Wilt u ons steunen middels
een financiële bijdrage? Dan kunt u uw bijdrage overmaken naar:

Rabobank
T.a.v. Stichting Deelgenoot
Rek.nr: NL68 RABO 0149 447604

Stichting Deelgenoot KvK 58020063

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

 

ANBI-status voor Stichting Deelgenoot

Stichting Deelgenoot is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en hierdoor zijn uw giften aan Stichting Deelgenoot aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting kent twee soorten aftrekbare giften.

1) Beperkt aftrekbare giften

Gewone giften zijn aftrekbaar wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek schenkt met een minimum bedrag van € 60. Bij een jaarinkomen € 25.000 is de drempel € 250 en € 2500 het maximum aftrekbare bedrag. Om maximale giftenaftrek te claimen bij gewone giften dient er minimaal 11% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden. U dient de gift met schriftelijk bewijzen aan te kunnen tonen. Indien men het gehele jaar een fiscaal partner heeft dienen beide inkomens opgeteld te worden voor berekening van de drempels. In veel gevallen wordt de 1% drempel niet gehaald.  

2) Volledig aftrekbare giften (fiscaal voordelig schenken)

Er is echter ook een manier waarbij uw gift volledig dus zonder drempels aftrekbaar is, namelijk een periodieke gift via een notariële akte. Dit lijkt veel gedoe maar middels één formulier voor notarieel schenken kunt u kosteloos een akte laten opstellen en daarvoor hoeft u niet eens naar de notaris. De kosten komen voor onze rekening (€ 120 per akte) en daar staat voor ons meerjarige zekerheid en vaak aantrekkelijke giften tegenover. U kunt Stichting Deelgenoot meer schenken zonder netto meer te betalen omdat de Belastingdienst meebetaalt.

U verplicht uzelf jaarlijks gedurende 5 jaar een vast bedrag te schenken (minimaal € 150 per jaar). Dit volledige bedrag is aftrekbaar van de belasting (box1). Dat betekent dat u meer kunt schenken dan het u daadwerkelijk kost. De Belastingdienst betaalt immers mee aan uw schenking. U kunt ons in elk geval enorm helpen. Stichting Deelgenoot krijgt vijf jaar zekerheid en dat is voor de continuïteit van ons platform van groot belang.

Heeft u vragen over fiscale voordelen of over doneren? Dan kunt u contact opnemen via de mail met mieke@deelgenoot.nl of telefonisch 087- 784 0520.
Wij helpen u graag!