Zoekformulier

Minder hartstilstanden na rookverbod

Het aantal gevallen van acute hartstilstand is na de invoering van de rookvrije werkplek in 2004 in het zuiden van Limburg met twaalf procent gedaald. Het rookverbod in de horeca dat in 2008 volgde heeft tegen de verwachtingen in echter niet geleid tot een verdere daling. Dat meldt de Universiteit Maastricht na onderzoek.

In de studie werden in totaal 2305 gevallen van acute hartstilstand bekeken tussen 2002 en 2010. Na de invoering van de rookvrije werkplek daalde het aantal gevallen met twaalf procent.

Omgerekend voor de hele Nederlandse bevolking impliceert de afname dat tussen 2004 en 2008 meer dan zestienduizend acute hartstilstanden zijn voorkomen. Bijna negentig procent van de mensen met een acute hartstilstand overlijdt hieraan.

Horeca
Dat de invoering van het rookverbod in de horeca in 2008 niet leidde tot een verdere afname, komt volgens de onderzoekers mogelijk doordat de grootste daling al na 2004 werd behaald. Volgens de onderzoekers is het ook mogelijk dat de chaotische invoering en handhaving van het rookverbod het effect op de volksgezondheid tenietdeed.

Uitgezonderd
Het rookverbod werd voor kleine cafés in 2009 opgeschort, maar in 2010 weer ingevoerd. Sinds januari 2011 zijn cafés zonder personeel echter weer uitgezonderd. Bij controle werd geconstateerd dat in 73 procent van die cafés weer gerookt werd, net als in de helft van de cafés die nog wel onder het rookverbod vielen.

De onderzoekers concluderen al met al dat de rookvrije werkplek veel gezondheidswinst heeft opgeleverd. Dat onderstreept volgens hen het grote belang van rookverboden voor de volksgezondheid. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat de relatie tussen hartstilstanden en de rookverboden in Nederland is onderzocht.

De resultaten worden donderdag gepubliceerd in het internationale vaktijdschrift voor cardiologie Heart.

Datum: 30 mei 2012

Bron: Novum

Lees meer artikelen