Zoekformulier

Langer leven door minder uitstoot

Als de verontreinigende uitstoot wordt teruggebracht zoals de lidstaten van de Verenigde Naties vorige week besloten, dan leven Nederlanders vanaf 2020 ten minste 4,5 maand langer. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De landen van de Verenigde Naties zijn het eens geworden over een vermindering van de uitstoot van stoffen als zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische koolwaterstoffen, ofwel fijnstof. Deze verontreinigingen komen onder meer door verkeer en veeteelt. . ''In Nederland hebben we tamelijk veel vast van fijnstof, omdat het hier redelijk dichtbevolkt is.

Wij zijn hier dus het meest gebaat bij een reductie van de uitstoot'', aldus onderzoeker Rob Maas. Hoge concentraties fijnstof zorgen voor gezondheidsrisico's, met name longproblemen. Dat geldt vooral voor mensen die al een zwakke gezondheid hebben.

Datum: 9 mei 2012

Bron: ANP

Lees meer artikelen