Zoekformulier

Beter afwachten bij gebroken vliezen

Het inleiden van een bevalling bij vrouwen van wie de vliezen gebroken zijn na een zwangerschap tussen de 34 en 37 weken, leidt niet tot een beter resultaat dan het alternatief. Afwachten. Dat blijkt uit een onderzoek onder vrouwen door heel Nederland, op initiatief van gynaceologen van het Maastricht UMC+.

Het onderzoek is gepubliceerd in PLoS Medicine. Vruchtwater beschermt moeder en baby tegen infecties. Als de vliezen breken voordat de baby volledig is ontwikkeld, is er een verhoogd risico op een ontsteking van de baarmoeder of moederkoek. Wetenschappers zijn het er niet over eens wat de beste behandeling is van vroegtijdig gebroken vliezen.

Richtlijnen
Sommige internationale richtlijnen adviseren om de bevalling direct in te leiden. Andere richtlijnen adviseren het spontane beloop af te wachten tot 37 weken en dan pas de bevalling op te wekken, tenzij er tekenen van een infectie ontstaan. Bij het breken van de vliezen vóór 34 weken zwangerschap wordt altijd afwachten geadviseerd.

Onderzoek
De onderzoekers vergeleken beide opties met elkaar bij 532 vrouwen in heel Nederland. Door loting werd bepaald voor welke optie gekozen werd: afwachten of inleiden. Vervolgens werd gekeken naar het percentage baby’s met een infectie, longproblemen, noodzakelijke keizersnedes en ontsteking van baarmoeder of placenta. De verschillen bleken verwaarloosbaar.

Ook in eerdere studies bleek geen verschil in het risico op het ontwikkelen van infecties bij de baby, van longproblemen of van het aantal noodzakelijke keizersnedes. Bij een afwachtend beleid komt het vaker voor dat de zwangere wordt opgenomen. Als direct wordt ingeleid, wordt de baby wat vaker en langer opgenomen.

Datum: 25 april 2012

Bron: www.gezondheidsnet.nl

Lees meer artikelen