Zoekformulier

Familie van IC-patiënt te optimistisch

Familie van patiënten die op de intensive care liggen, blijken erg optimistisch te zijn over de genezingskans van hun familielid. Ook als ze van artsen horen dat de prognose slecht is. Dit schrijven onderzoekers van de University of Pittsburgh School of Medicine.

Familieleden moeten vaak beslissingen nemen voor patiënten die zelf niet meer in staat zijn om te vertellen wat hun wensen zijn. Het is dan ook belangrijk dat familie een realistisch beeld heeft van de toestand van de patiënt.

"Onderzoek wijst uit dat informatie over de prognose beïnvloedt welke beslissingen familie neemt over de behandeling rond een naderend levenseinde. Maar er is bewijs dat er een verschil is tussen wat de dokter zegt en hoe de familie de betekenis daarvan interpreteert?, zegt Douglas B. White.

Kansen schatten
Voor het onderzoek kregen 80 proefpersonen bij 3 intensive care-afdelingen verschillende mededelingen van artsen te lezen. Daarin stond bijvoorbeeld: "Hij overleeft het zeker", "Hij heeft 90 procent kans op genezing", "Hij heeft 5 procent kans het te overleven" of "Hij haalt het zeker niet".

Vervolgens noteerden de proefpersonen hun inschatting van de overlevingskans op een schaal van 1 tot 100 en werd hun schatting besproken. Deelnemers bleken de kansen juist in te schatten als de prognose redelijk positief was. Een slechte prognose werd daarentegen te optimistisch ingeschat. 40 procent interpreteerde de 50 procent overlevingskans positiever en bijna tweederde schatte een overlevingskans van 5 procent te optimistisch in.

Als de proefpersonen werd gevraagd waarom ze zo optimistisch waren, antwoorden ze dingen als "Er is nog hoop", "We hebben het over mijn vader, niet zomaar een patiënt" en "Ze geven je toch niet de echte cijfers".

Te positief
"Ons onderzoek laat zien dat op een intensive care familieleden het glas liever als halfvol zien, ook als het bijna leeg is. Goede prognoses schatten ze accuraat, dus het is niet zo dat ze de cijfers verkeerd interpreteren. Ze lijken hun optimisme te gebruiken om om te gaan met de stressvolle situatie", aldus White. Veel proefpersonen hadden niet door dat ze te optimistisch waren, tot dat het werd uitgelegd.

Datum: 6 maart 2012

Bron: www.gezondheidsnet.nl

Lees meer artikelen