Zoekformulier

Meer consumenten willen gezonder eten

Steeds meer Nederlanders willen hun eetpatroon verbeteren: 41% wil gezonder eten. Tegelijk vindt 43% van de consumenten het moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Nederlanders hebben meer dan in het verleden behoefte aan informatie over gezonde en minder gezonde producten. Bijna driekwart van de consumenten vindt het belangrijk dat fabrikanten voedingsmiddelen gezonder maken; zij vinden dat bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden en soepen minder zout kunnen. Maar liefst 2 op de 3 Nederlanders is ook bereid om iets meer te betalen voor een gezonder product. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘Dagelijks eten’, uitgevoerd onder ruim 2200 consumenten door GfK in opdracht van het Voedingscentrum.  

Onderzoeksbureau GfK heeft op verzoek van het Voedingscentrum ook in 2007 en 2009 onder een representatieve groep Nederlanders onderzoek verricht naar hun kennis, houding en gedrag over gezond(er) eten. De nieuwste resultaten laten een paar opvallende trends zien. De groeiende wens onder de Nederlandse bevolking om gezonder te eten is hiervan een voorbeeld. In 2009 had 35% van de Nederlanders de intentie het eigen eetpatroon te verbeteren. In 2011 is dit gestegen naar 41%. Wel geven nu meer mensen aan het moeilijk te vinden om het eigen eetpatroon te verbeteren (43% dit jaar tegenover 37% in 2007). Meer dan de helft van de consumenten wil daarom graag meer informatie over gezond eten en een groter aanbod van gezonde producten.
Consumenten willen minder zout, minder suiker en vet
Winkels zouden volgens 53% procent van de consumenten ook meer gezonde producten moeten aanbieden. Ook fabrikanten kunnen hun producten gezonder maken, vindt driekwart. Kant-en-klaarmaaltijden en soepen, maar ook brood en groente in blik of glas zou bijvoorbeeld minder zout kunnen. Minder vet en minder suiker scoren ook hoog op de wensenlijst van consumenten. En als de producten gezonder worden, dan is tweederde van de mensen bereid daarvoor iets meer te betalen.
Samenwerking CORPUS en Voedingscentrum
De onderzoeksresultaten zijn vanmorgen bekendgemaakt tijdens het symposium ‘Meer dan lekker – Smakelijke gezondheidsinnovaties’ in museum CORPUS te Leiden. CORPUS en het Voedingscentrum zijn sinds 1 november partners. Het Voedingscentrum zal een exhibit ontwikkelen voor jongeren van 8-18 jaar. Deze attractie leert hen op een speelse manier welke consequenties hun voedingspatroon voor zichzelf en de wereld om hen heen heeft. De attractie met een multimediaal en interactief karakter wordt in de loop van 2012 gepresenteerd en sluit aan bij de drie programma’s van het Voedingscentrum: gezond en bewust eten, gezond door het leven en duurzaam eten.   
Datum: 16 november 2011
Bron: www.voedingscentrum.nl

Lees meer artikelen