Zoekformulier

80 procent minder sterfte door hartinfarct

In de afgelopen 25 jaar is de sterfte van in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een hartinfarct, met 80 procent gedaald. Dat concluderen onderzoekers van Erasmus MC.

De onderzoekers bestudeerden bijna 15.000 patiënten die tussen 1985 en 2008 waren opgenomen in het Thoraxcentrum van het Erasmus MC.
Belangrijke oorzaken zijn betere herkenning en snellere behandeling van de patiënt en betere samenwerking in de regio.
.De sterfte van de patiënten met een groot hartinfarct daalde van 17 procent (1985-1990) tot 13 procent in de periode 1990-2000, en tot 6 procent in de laatste tien jaar. Bij patiënten met een klein infarct bedraagt de sterfte op dit moment minder dan 2 procent.
De daling van de sterfte in de eerste maand na opname bedroeg in totaal maar liefst 80 procent. Ook de overleving op langere termijn verbeterde enorm. In de loop van de tijd nam de leeftijd van de patiënten geleidelijk toe.
Uniek
"Zoiets maak je maar één keer in je leven mee. Dit is echt uniek te noemen", aldus hoofdonderzoeker en cardioloog Jaap Deckers. "Zo'n sterke afname van de sterfte kan alleen tot stand komen door verbeteringen in het hele traject dat de patiënten doorlopen." Volgens Deckers spelen een aantal factoren hierin een rol.
Zo is er sprake van betere herkenning van patiënten met een hartinfarct buiten het ziekenhuis en daardoor vroegere verwijzing en start van de behandeling al voor opname in het ziekenhuis. Ook is de acute zorg verbeterd.
Samenwerking
De samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio Rijnmond is nauwer. Tot slot is sprake van een uitgebreidere toepassing van medicijnen die het ziekteproces kunnen vertragen of stoppen. Het gaat dan vooral om cholesterol- en bloeddrukverlagende middelen.
De cijfers uit de regio Rotterdam zijn volgens Deckers te vertalen naar de ontwikkelingen op dit gebied in de rest van het land.
Datum: 2 november 2011
Bron: www.gezondheidsnet.nl

Lees meer artikelen