Zoekformulier

Cholesterolverlager helpt leukemiebehandeling

Acute myeloide leukemie (AML) kan effectiever bestreden worden, wanneer aan de behandeling een cholesterolverlager wordt toegevoegd. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Karen van der Weide, aan het UMCG.

AML is een levensbedreigende vorm van bloedkanker. Door een snelle woekering van kwaadaardige leukemiecellen raakt bij deze ziekte de normale bloedaanmaak verstoord.
Eerder onderzoek liet zien dat de cholesterolhuishouding in het beenmerg van AML patiënten ook verstoord is. Dit was voor Van der Weide aanleiding om het effect van statines, die veel worden gebruikt als cholesterolverlager, op AML-cellen te onderzoeken.
Gevoelig
Uit het onderzoek in het laboratorium blijkt dat sommige beenmergmonsters van AML-patiënten gevoelig zijn voor (mede)behandeling met statines. Andere monsters bleken ongevoelig te zijn.
Volgens van der Weide is het met de gebruikte technieken mogelijk om de gevoelige cellen van ongevoelige cellen te onderscheiden. Op die manier kan worden vastgesteld welke patiënten eventueel baat hebben bij medebehandeling met statines.
Patiënten
Tot slot laat de promovenda zien welke effecten van statines in patiënten vastgesteld kunnen worden. Hiermee is een stap gezet naar klinische toepassing van de opgedane inzichten. Voordat de behandeling op grotere schaal kan worden ingezet, is echter nog nader onderzoek nodig.
Datum: 22 september 2011
Bron: www.gezondheidsnet.nl
 

Lees meer artikelen