Zoekformulier

Meer behoefte aan warm sociaal netwerk

Een kwart van de Nederlanders mist in mindere of meerdere mate een echte goede vriend of vriendin.

Vrouwen missen vaker die gezelligheid dan mannen.
Dat blijkt een onderzoek van de Zonnebloem en de Coalitie Erbij (samenwerking van dertig maatschappelijke organisaties) in het kader van de Week van de Eenzaamheid die donderdag begint.
Verder blijkt dat ongeveer 30 procent ontevreden is over de sociale steun die ze krijgen. Meer dan de helft van de geënquêteerden geeft aan dat ze niet veel mensen hebben op wie ze werkelijk kunnen vertrouwen.
Veel Nederlanders geven aan zich regelmatig in mindere of meerdere mate eenzaam te voelen. Velen die zich nu erg eenzaam voelen, verwachten ook in de toekomst vaker eenzaam te zijn.
Datum: 17 september 2011
Bron: ANP

Lees meer artikelen