Zoekformulier

Virtuele tast helpt bij operatie tumoren

Een nieuwe technologie kan sleutelgat-chirurgen een virtuele tastzin geven. Hierdoor zouden zij tumoren kunnen 'aanvoelen' tijdens ingewikkelde operaties.

In een studie van Leeds University werden camera-chirurgie en nieuwe technologie verbonden door een apparaatje dat virtuele weerstand geeft bij de chirurg wanneer hij in de buurt komt van organen en ander weefsel.
Inzicht
Deze vinding zou het chirurgen niet alleen mogelijk maken om tumoren met de robotarm te verwijderen, maar ook inzicht moeten geven in of het om een kwaaadaardige tumor of een goedaardig gezwel gaat. Kankerspecialisten hopen dan ook dat de nieuwe vinding de behandelmethodes zal verbeteren.
Sleutelgat-operaties
Tijdens zogenoemde sleutelgat-operaties opereert de chirurg door een kleine incisie, met behulp van een robotarm en camera. Dankzij deze methode is de herstelperiode voor de patiënt aanzienlijk korter omdat zo'n operatie veel minder invasief is.
Bij zo'n minder invasieve operatie hebben de chirurgen echter niets aan hun tast. Omdat ze met een robotarm en camera's werken, raken ze de patiënt immers bijna niet aan. "De weerstand, de textuur van huid en organen, de chirurg krijgt het tijdens een laparoscopie nauwelijks mee", zegt wetenschapper Rob Hewson.
Dichtheid weefsel
Het onderzoeksteam van Leeds University introduceerde een computergestuurde virtuele simulatie met een handgestuurd onderdeel dat feedback geeft aan de chirurg. De druk die de chirurg virtueel voelt geeft de dichtheid van het weefsel aan.
"Zoals je een computermuis zou bewegen, zo zie je tijdens de operatie op 3D-beelden ook hoe je beweegt", aldus ingenieur Earle Jamieson. "De computer geeft de weerstand die de huid of organen geven exact weer."
Simuleren tumoren
Voor het onderzoek simuleerden de wetenschappers levertumoren, door het gebruik van silliconen. "De chirurgen die ons systeem in een vroeg stadium hebben getest zagen er veel potentieel in", aldus Jamieson.
"Ze zijn inmiddels zo gewend om af te gaan op camerabeelden dat het voor hen een vreemde ervaring was om weer iets te voelen. De testen zijn dus veelbelovend, maar er zijn nog redelijk wat technische obstakels te overwinnen voordat deze techniek in iedere operatiekamer gemeengoed is."
Datum: 19 augustus 2011
Bron: www.gezondheidsnet.nl

Lees meer artikelen