Zoekformulier

Eierstokkanker mogelijk op te sporen via bloed

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1.200 vrouwen eierstokkanker vastgesteld. Dat aantal zou flink kunnen gaan afnemen, nu Amerikaanse onderzoekers mogelijk een methode hebben gevonden om eierstokkanker in een vroeg stadium te ontdekken.

Dat meldt de BBC. Het zou gaan om een bloedtest waarmee de ziekte al in een vroeg stadium gevonden kan worden. Eierstokkanker wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt en is dan moeilijker te behandelen.
De wetenschappers van het Rush University Medical Center in Chicago onderzochten 313 vrouwen op antilichamen tegen mesotheline, een eiwit dat op de oppervlakte van de kankercellen zit bij eierstokkanker. Ze vonden zo'n marker in het bloed van vrouwen met eierstokkanker.
De antistof was niet aanwezig in het bloed van gezonde vrouwen of vrouwen met goedaardige gezwellen, maar werden wel aangetroffen bij vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen door eierstokaandoeningen.
Hoog sterftecijfer
Hoofdonderzoeker Judith Luborsky: "Deze ontdekking is onzettend belangrijk, omdat de huidige medische testen niet in staat zijn eierstokkanker in een vroeg stadium op te sporen. Later is de ziekte een stuk moeilijker te behandelen zodat het sterftecijfer bij eierstokkanker vrij hoog is."
De deskundigen geven aan dat er nog wel verder onderzoek moet worden verricht op een grotere groep vrouwen om definitief aan te tonen of de vinding gebruikt kan worden als een indicator voor de ziekte.
De studie
Het onderzoek is gepubliceerd in de Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, een uitgave van het Amerikaanse kankerfonds.
De studie werd gedaan onder 313 vrouwen, waarvan er 109 vruchtbaarheidsproblemen hadden, 28 eierstokkanker en 24 goedaardige gezwellen of borderline-tumoren (een grensgeval tussen een goedaardige en een kwaadaardige tumor) op de eierstokken hadden.
De rest van de onderzoeksgroep (152) was helemaal gezond.
Nederlandse situatie
In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1.200 vrouwen eierstokkanker (ovariumcarcinoom) vastgesteld. Eierstokkanker ontstaat meestal bij vrouwen boven de 50 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen.
Een bepaalde vorm eierstokkanker, de kiemceltumor komt juist vooral bij jonge meisjes voor en veel minder bij volwassen vrouwen, zo meldt KWF Kankerbestrijding.
Datum: 18 augustus 2011
Bron: www.gezondheidsnet.nl

Lees meer artikelen