Zoekformulier

Toestand moeder beïnvloedt ontstaan autisme

Leeftijd en gezondheid van de moeder tijdens de zwangerschap spelen bij de ontwikkeling van autisme een grotere rol dan tot nu toe is aangenomen. Dat blijkt uit een omvangrijk Amerikaans onderzoek naar tweelingen en autisme.

De studie werd gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Archives of General Psychiatry.

Doorgaans wordt verondersteld dat erfelijkheid doorslaggevend is bij de aanleg voor autistische afwijkingen. De onderzoekers van het Kennedy Krieger Instituut in Baltimore zeggen nu dat de combinatie met externe factoren veel wezenlijker is dan gedacht. De omstandigheden tijdens de zwangerschap kunnen bij 'genetische kwetsbaarheid' de ontwikkeling van autistische stoornissen bevorderen.

Tweelingparen
Voor het onderzoek werden onder meer 192 tweelingparen onderzocht van wie ten minste één van de twee lijdt aan een autistische stoornis. Bij zowel eeneiige als twee-eiige tweelingen blijkt autisme veel vaker bij beiden voor te komen dan onder gewone broers en zussen het geval is.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de kans 10 tot 20 procent is dat een jongere broer of zus van een autistisch kind lijdt aan dezelfde stoornis. Bij eeneiige tweelingen ligt die kans op respectievelijk 77 procent bij mannelijke en 50 procent bij vrouwelijke tweelingparen; bij twee-eiige tweelingen is dat 31 procent onder mannelijke en 36 procent onder vrouwelijke tweelingparen.

Vooral dat laatste verband leidt tot de conclusie dat omstandigheden gedurende de zwangerschap invloed uitoefenen op het ongeboren kind. Het zou kunnen gaan om factoren als stress, voedingspatroon, infecties, de leeftijd van de moeder en eventueel medicijngebruik.

Antidepressiva
In hetzelfde tijdschrift verscheen gisteren een artikel waaruit een verhoogde kans op autisme blijkt bij kinderen van moeders die het jaar voor de bevalling antidepressiva gebruiken, en dan vooral in de eerste drie maanden van de zwangerschap. Daaruit moet volgens de onderzoekers niet de conclusie worden getrokken dat zwangere vrouwen geen antidepressiva moeten slikken.

Datum: 5 juli 2011

Bron: www.parool.nl

Lees meer artikelen