Zoekformulier

Kwaliteit van Kankerzorg in Nederland

Complexe kankerbehandelingen moeten over vier jaar alleen nog worden uitgevoerd in ziekenhuizen die daar het best in zijn. Aldus een brief van KWF Kankerbestrijding aan de informateur en fractieleiders van alle politieke partijen. Nu voeren behandelaars met soms weinig ervaring complexe behandelingen uit die andere ziekenhuizen beter kunnen. Dit moet anders, blijkt ook uit de aanbevelingen in het rapport 'Kwaliteit van kankerzorg in Nederland' van de Signaleringscommissie Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding, dat eind juli in druk verscheen.

Op dit moment is er meer postoperatieve sterfte en zijn er meer heroperaties dan nodig. Dit is onaanvaardbaar voor patiënten. KWF Kankerbestrijding heeft samen met kankerpatiëntenorganisaties, chirurgen en zorgverzekeraars de informateur en fractieleiders gevraagd om concentratie van kankerzorg in het komende regeerakkoord op te nemen.

De kwaliteit van zorg is hoog in Nederland. Toch zijn er grote kwaliteitsvoordelen bij het concentreren van complexe kankerzorg. Als de beste behandelaars het meest complexe werk doen, worden de risico's op overlijden kleiner en zijn er minder complicaties, die veel leed veroorzaken bij kankerpatiënten en duur zijn om te behandelen. KWF Kankerbestrijding wil de kwaliteitsverbetering bereiken door een geleidelijke herordening van de complexe kankerzorg: in de loop van 4 jaar. Zo krijgen ziekenhuizen de kans om talentvolle behandelteams meer patiënten te laten behandelen en kan een ziekenhuis de zorg bij een minder succesvol behandelteam afbouwen.

Naast meer openheid over de resultaten van behandelingen stimuleert KWF Kankerbestrijding de ontwikkeling van meetinstrumenten om vanuit patiëntenperspectief de kwaliteit van zorg in kaart te brengen. KWF Kankerbestrijding werkt samen met onder meer patiëntenorganisaties aan een zorgstandaard kankerzorg en een website waarop patiënten in de toekomst informatie kunnen vinden over de kwaliteit van de kankerzorg in Nederland.

KWF Kankerbestrijding wil met het uitbrengen van het Signaleringsrapport 'Kwaliteit van kankerzorg in Nederland' verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten in gang zetten. Uit het rapport blijkt een variatie in de zorg tussen ziekenhuizen onderling. Factoren die de kwaliteit van kankerzorg in belangrijke mate bepalen: infrastructuur (beschikbare apparatuur etc.), volume (hoe vaak wordt een bepaalde behandeling verricht), specialisatie (welke specialisten zijn beschikbaar: oncologisch chirurg, gynaecologisch oncoloog, plastisch chirurg etc.), de kwaliteit van het multidisciplinaire team en inzicht in de uitkomsten van zorg (zijn de resultaten op niveau). Volgens de werkgroep moet de concentratie van zorg plaatsvinden op basis van deze criteria. De Signaleringscommissie Kanker onder voorzitterschap van prof. C.J.H. van de Velde blijft de komende jaren monitoren of en hoe de aanbevelingen uit het rapport worden opgepakt.

Bron: KWF Kankerbestrijding (www.kwf.nl)

Datum: 2 augustus 2010

Lees meer artikelen