Zoekformulier

Communicatie essentieel voor orgaandonatie

Betere communicatie met naasten van mogelijke orgaandonoren kan het aantal orgaandonaties verhogen. Daarom is het van belang dat ziekenhuizen ervaren en gemotiveerde mensen inzetten in donatieprocedures.

Onderzoekers van het Erasmus MC, het Insitutuut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit en het Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) rapporteren dit aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en de Coördinatiegroep Orgaandonatie.
In Nederland staan ruim 1300 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan, terwijl er per jaar maar zo’n 200 tot 220 donoren zijn. Ondanks invoering van de Wet op Orgaandonatie in 1998 is er geen toename van het aantal orgaandonaties na overlijden in Nederland.
In het kader van het Masterplan Orgaandonatie heeft de groep onderzoekers bekeken op welke manier binnen de bestaande regelgeving het aantal orgaandonaties na overlijden te vergroten is. Het onderzoek was in opdracht van het Ministerie van VWS.
Toestemming vragen
Het grootste effect lijkt te liggen in meer toestemming van nabestaanden door verbeterde communicatie. De toestemming van nabestaanden bij niet-geregistreerde donoren blijkt te variëren tussen de 15 en 50 procent.
Ziekenhuizen die bewust ervaren en gemotiveerde mensen inzetten om de donatievraag te stellen, blijken vaker toestemming van nabestaanden te krijgen. In ziekenhuizen met relatief veel niet-westerse allochtonen wordt het gesprek niet gemakkelijk gevoerd. Daar zijn ook minder donaties.
Evaluatie
Daarnaast toonde het onderzoek het belang van evaluatie. De donatieprocedure dient nabesproken te worden met alle betrokkenen en verbeterpunten moeten worden vastgelegd. Verbeterpunten zouden daarbij ook meteen ingevoerd moeten worden in de praktijk.
Leren van elkaar
"Ik kan me voorstellen dat we kunnen leren van artsen of verpleegkundigen die in de praktijk succesvol zijn in gesprekken over orgaandonatie.", vertelt Jan IJzermans, transplantatiechirurg in het Erasmus MC.
"Een deel van hun succes zal liggen aan hun persoonlijkheid. Maar wellicht zitten er elementen in hun aanpak die anderen kunnen overnemen of waarvan ze kunnen leren om ook succesvoller te communiceren met nabestaanden."
Datum: 20 juni 2011
Bron: www.gezondheidsnet.nl
 

Lees meer artikelen