Zoekformulier

Natriumtekort belangrijke oorzaak botbreuken

Bij ouderen die een te laag natriumgehalte hebben in hun bloed, komen vaker botbreuken voor. Zij vallen ook vaker. Dit blijkt uit onderzoek aan het Rotterdamse Erasmus MC.

Voorheen werd gedacht dat een laag natriumgehalte in het bloed onschadelijk was voor de gezondheid. Uit het Rotterdamse onderzoek onder leiding van Carola Zillikens kunnen we echter andere conclusies trekken.
Natriumtekort
"Uit de resultaten blijkt dat een licht tekort aan natrium in het bloed leidt tot 61 procent meer wervelbreuken en 39 procent meer botbreuken op andere plaatsen, zoals pols en heup," vertelt Zillikens. Ook bleek dat ouderen met een natriumtekort vaker vielen, hoewel dit geen verband hield met de botbreuken.
Onder de ouderen met een natriumtekort was er vaker sprake van diabetes type 2 en er waren meer gebruikers van plaspillen. Daarbij komt dat het sterftecijfer in de 'tekort'-groep 21 procent hoger ligt dan bij ouderen met voldoende natrium in hun bloed.
Screening
De onderzoeksresultaten zijn opvallend, maar Zillikens vindt het nog te vroeg om ouderen met botbreuken te gaan screenen op het natriumgehalte in het bloed. "Pas als onze bevindingen bevestigd worden in andere onderzoeken, lijkt het verstandig om ouderen met botbreuken te gaan testen." Voordat er ingesprongen wordt op het natriumtekort, zal ook bekeken moeten worden of behandeling ook leidt tot een lagere kans op een botbreuk.
ERGO
Zillikens maakte voor haar onderzoek gebruik van ERGO, het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek. Dit onderzoek bestudeert 15.000 inwoners van Rotterdam die ouder zijn dan 45 jaar. Van ruim 5000 deelnemers is aan het begin van de studie het natriumgehalte in het bloed gemeten en bij zo'n 8 procent bleek dit gehalte te laag. Van deze deelnemers is zes jaar lang het aantal botbreuken bijgehouden.
Datum: 3 mei 2011
Bron: www.gezondheidsnet.nl

Lees meer artikelen