Zoekformulier

Link tussen bioritme en epilepsie

Er bestaat  een verband tussen epileptische aanvallen en het menselijk 24-uursritme, zo ontdekte promovenda Wytske Hofstra met oppervlakte- en diepte-EEG.

In haar studie werden onder meer de epileptische aanvallen van 176 patiënten (76 kinderen en 100 volwassenen) geanalyseerd. De deelnemers waren opgenomen voor continue electro-encefalografie- (EEG) en videoregistratie gedurende tenminste 22 uur.

Er werd steeds bijgehouden in welk slaapstadium hoe en welk type aanval
zich bij de deelnemers voordeed. Er was een toename van aanvallen tussen 11 en 17 uur en een scherpe afname tussen 23 en 5 uur dan je zou verwachten als aanvallen willekeurig zouden voorkomen.

Ook bleek er verschil in het type aanval. ’s Avonds waren er weer veel minder aanvallen dan verwacht.

Soorten epilepsie
Bij partiële aanvallen begint de stoornis in een bepaald gedeelte van de hersenen. De verschijnselen zijn heel verschillend. Deze zijn afhankelijk van het gedeelte van de hersenen waarin de stoornis optreedt.Bij sommige aanvallen blijft iemand bij bewustzijn, bij andere aanvallen is er een bewustzijnsstoornis. Bij complex partiële aanvallen is er altijd een stoornis van het bewustzijn.De toevoeging 'complex' betekent dat het bewustzijn geheel of gedeeltelijk verdwenen is. De verschijnselen zijn heel verschillend. Ze lijken weinig op het beeld dat mensen van een epileptische aanval hebben, zoals spierschokken en -krampen.

Beide hersenhelften
Bij tonische aanvallen doet de stoornis zich plotseling in beide hersenhelften voor (links en rechts). Mensen raken buiten bewustzijn en verstijven, vaak in een verwrongen houding. Als mensen staan vallen ze vaak voorover. Er zijn geen spierschokken en het herstel is snel.Uit beantwoording van vragenlijsten in hetzelfde onderzoek blijkt dat epilepsie grote invloed heeft op iemands dagindeling en slaap- en waakritme. Patiënten zouden de tijden waarop ze medicatie innemen, kunnen aanpassen aan hun slaap- en waakritme. Voor wetenschappers en medici is deze nieuwe kennis handig om onderzoek naar aanvallen beter te plannen.

Datum: 28 februari 2011

Bron: www.gezondheidsnet.nl

Lees meer artikelen