Zoekformulier

Parkinson vroeg zichtbaar aan handschrift

Aan de manier waarop iemand schrijft, is te zien of iemand tekenen van de ziekte van Parkinson vertoont. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Haifa. Uit eerder onderzoek bleek al dat het handschrift van mensen met Parkinson verandert.

Tot nu toe keken onderzoekers alleen naar motorische vaardigheden, zoals spiralen tekenen en niet naar de cognitieve vaardigheden die je ook nodig hebt bij een cheque ondertekenen of een adres noteren.

Parkinsonpatiënten hebben vaak al cognitieve problemen voordat hun motoriek achteruitgaat. Aan deze studie deden veertig volwassenen mee die allemaal zo’n twaalf jaar onderwijs hadden gevolgd. De helft was gezond, de andere helft had last van de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium, maar nog geen last van duidelijke motorische problemen.

Drukgevoelige pen
Ze moesten hun naam opschrijven en een aantal adressen overschrijven met een speciale drukgevoelige pen. Zo werd hun handschrift gemeten (lengte, breedte en hoogte van de letters), hoeveel tijd ze nodig en hoeveel druk ze uitoefenden op het papier.

Parkinsonpatiënten schreven kleiner, duwden minder hard met de pen op het papier en hadden meer tijd nodig. Tussen de letters en de woorden hielden ze hun pen langer in de lucht. Slechts bij één proefpersoon met de ziekte van Parkinson was niet aan zijn handschrift te zien dat hij Parkinson had.

"Dit resultaat is vooral belangrijk omdat de patiënt tijdens het in de lucht houden van de pen zijn volgende stap in het schrijfproces plant. Dat deze daar meer tijd voor nodig heeft, weerspiegelt zijn verminderde cognitieve vaardigheden", zegt Sara Rosenblum.

Mogelijk kan deze methode in de toekomst gebruikt worden om in een eerder stadium Parkinson te diagnosticeren.

Datum: 10 september 2013

Bron: Gezondheidsnet

Lees meer artikelen