Zoekformulier

COPD vergroot kans op microhersenbloedingen

De longaandoening COPD verhoogt de kans op het ontwikkelen van cerebrale microbloedingen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Universitair Ziekenhuis Gent en het Erasmus MC. Deze microbloedingen in de hersenen zijn een marker van schade aan de kleine hersenvaten, een belangrijke oorzaak van aan leeftijd gerelateerde invaliditeit en cognitieve achteruitgang.

Twee eerdere studies suggereerden al een verband tussen COPD en schade aan de kleine hersenvaten, maar onderliggende ziektemechanismes werden niet onderzocht. In deze studie werd daar wel naar gekeken.

De wetenschappers ontdekten dat mensen met COPD een verhoogde kans hebben op microbloedingen in de hersenen. Dat de kans op een beroerte groter is bij patiënten met COPD was al bekend. Deze nieuwe onderzoeksresultaten laten zien dat COPD niet alleen effect heeft op de grote maar ook op de kleine bloedvaten.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de American Thoracic Society American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Studie
Voor de studie werden de gegevens bestudeerd van 165 patiënten met COPD en 645 proefpersonen boven de 55 jaar met een normale longfunctie van de Rotterdam Studie, een langlopend bevolkingsonderzoek. In vergelijking met personen met een normale longfunctie kwamen microbloedingen significant meer voor bij COPD-patiënten.

Volgens de onderzoekers tonen de uitkomsten aan dat het van belang is dat er preventieve maatregelen worden ontwikkeld voor COPD-patiënten.

Datum: 19 juli 2013

Bron: Gezondheidsnet

Lees meer artikelen