Zoekformulier

Bevalling kan tot trauma leiden

Jaarlijks lopen in Nederland ruim 2000 vrouwen een posttraumatische stressstoornis op (PTSS) door hun bevalling. Dat blijkt uit onderzoek van gynaecoloog in opleiding Claire Stramrood van het UMCG. Zij promoveert op 26 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor 9 procent van de vrouwen is een bevalling een traumatische ervaring. Veel vrouwen durven na een traumatisch ervaren bevalling nooit meer zwanger te worden of 'eisen' een keizersnede in een volgende zwangerschap.

Taboe
Volgens Srtamrood rust er een taboe op psychische aandoeningen bij zwangeren en kraamvrouwen, terwijl veel vrouwen hiermee te maken krijgen. Zij pleit dan ook voor een betere signalering van PTSS na de bevalling. PTSS symptomen komen vooral vaker voor na een ongeplande (spoed)keizersnede, bij vrouwen die veel pijn ervaren tijdens de bevalling en bij degenen die moeilijk met stress kunnen omgaan. Als rekening wordt gehouden met gecompliceerde bevallingen, is er geen verschil in het optreden van PTSS na thuis- en ziekenhuisbevallingen.

Vrouwen die complicaties krijgen tijdens de zwangerschap waardoor ze (veel) te vroeg bevallen, hebben een grote kans op PTSS. Stramrood stelde PTSS vast bij 14 procent van de vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging of bij wie de vliezen voortijdig waren gebroken. Screenen "Bij deze groep vrouwen is de kans op PTSS zo groot dat je er standaard op zou moeten screenen na de bevalling", stelt Stramrood.

Vijftien maanden na de bevalling heeft 11 procent van de vrouwen die zwangerschapsvergiftiging had nog steeds PTSS. Ook partners van vrouwen met zwangerschapscomplicaties kunnen na de bevalling PTSS ontwikkelen. Stramrood vond een opvallend sterke samenhang tussen de vrouw en haar partner in de ernst van de PTSS symptomen. Zij pleit ervoor om ook oog te hebben voor het psychisch welbevinden van partners.

Datum: 21 juni 2013

Bron: Gezondheidsnet

Lees meer artikelen