Zoekformulier

Meer medicijnbijwerkingen gemeld

In 2012 zijn meer meldingen van geneesmiddelenbijwerkingen ontvangen dan ooit. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Lareb, het onderzoeksinstituut dat bijwerkingen van geneesmiddelen registreert. In totaal ging het om 14.203 meldingen. Dat waren er 2783 meer dan in 2011.

De meest genoemde bijwerking was spierpijn als gevolg van de cholesterolverlager Simvastatine. Het is volgens Agnes Kant, directeur van het Lareb, moeilijk te zeggen welke factoren maken dat het aantal meldingen gestegen is. "Een mogelijke verklaring is dat de meldbereidheid van mensen toeneemt, maar het kan ook zijn dat er daadwerkelijk meer bijwerkingen optreden. Dat onderscheid is moeilijk te onderzoeken."

Zorgverleners
Opvallend is de stijging van het aantal meldingen dat via de farmaceutische industrie binnenkwam. Dat aantal steeg van 4363 naar 6770. Volgens Kant hangt dat samen met aangescherpte Europese regelgeving die in 2012 van kracht is geworden.
De bekendheid van het Lareb neemt toe. Daarbij speelt bijvoorbeeld ook de ophef rond de Diane-pil een rol. "De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor de bijwerkingen van geneesmiddelen. Mensen weten ons beter te vinden", aldus Kant.

Het Lareb is een onafhankelijk onderzoeksinstituut waar mensen bijwerkingen van geneesmiddelen kunnen melden. Patiënten kunnen zelf meldingen doen, maar ook zorgverleners en farmaceutische bedrijven.

Datum: 22 mei2013

Bron: NOS.nl

Lees meer artikelen